Metylace promotoru genu MGMT

Metylace promotoru-06-metylguanin-DNA-metyltransferázy

  • metylační sekvenování