Katecholaminergní polymorfní ventrikulární tachykardie

Katecholaminergní polymorfní ventrikulární tachykardie

  • mutační screening na úrovni DNA genu RYR2