Interleukin 28B

Vyšetření genu pro interleukin IL28B

  • analýza křivek tání s vysokým rozlišením (HRM)