Fragilní X

Vyšetření genu FMR1

  • analýza křivek tání s vysokým rozlišením (HRM)