Synoviální sarkom

Synoviální sarkom je z klinického i morfologického hlediska velmi dobře definovaný novotvar, tvořící přiblížně 10% všech nádorů měkkých tkání. Nejčastějším místem výskytu jsou horní a dolní končetiny. Cytogeneticky je charakterizován reciprokou translokací t(X;18)(p11.2;q11.2) nalezenou u 95% případů. Výsledkem translokace jsou fúzní transkripty SYT/SSX1, SYT/SSX2, které je možné detekovat  na molekulární úrovni.

  • Detekce exprese fuzního genu SYT/SSX 1, 2