Delece azospermatického faktoru (AZF)

Byly vyšetřovány oblasti chromozomu Y nazývané azoospermatické factory (AZFa, AZFb a AZFc), jejichž delece jsou spojovány se závažnou poruchou spermiogeneze. K průkazu delecí AZF jsou  použity následující STS markery sY86 a sY84 (v oblasti AZFa), sY127 a sY134 (v oblasti AZFb), sY254, sY255 (v oblasti AZFc). Markery jsou  amplifikovány ve dvou setech zároveň s kontrolními markery SRY (testis determining factor – Yp11.3), ZFY (testis determining factor – Yp11.3) a CFTR exonem 10 s lokusem deleční mutace F508del.

  • delece AZF a, b, c – kit Devyser AZF