Deficit MCAD

Deficit acyl-CoA dehydrogenázy o středně dlouhém řetězci (MCAD) je nejběžnější dědičná porucha beta-oxidace mastných kyselin. Většina klinicky zjištěných případů pocházející z kavkazské populace je způsobena bodovou mutací K329E (A985G) v genu pro MCAD. Existuje domněnka, že novorozenci, kteří zemřeli pod syndromem náhlého úmrtí (SIDS), mohli trpět deficitem MCAD.

  • detekce nejčastější mutace A985G