Deficience lipoproteinové lipázy

Vyšetření genu LPL

  • analýza křivek tání s vysokým rozlišením (HRM)
  • mutační screening na úrovni DNA