Achondroplázie

Vyšetření genu FGFR3

  • analýza křivek tání s vysokým rozlišením (HRM)