Vyšetření chromozómových aberací metodou array-CGH

Integrovaná laboratoř molekulární cytogenetiky na OLG FN Brno nabízí pro samoplátce genetické vyšetření dětí s mentální retardací a vrozenými vývojovými vadami pomocí metody komparativní genomové hybridizace (arry-CGH) na oligonukleotidových DNA mikročipech platformy SurePrint G3 Human CGH+SNP Microarray 4X180K (firma Agilent, USA). Tento zdokonalený DNA mikročip je pokryt 120 000 CGH a 60 SNP sondami a oproti standardnímu DNA mikročipu umožňuje současnou detekci nebalancovaných chromozomových přestaveb (delecí a duplikací) a oblastí se ztrátou heterozygotnosti (LOH).  Kombinace těchto vyšetření představuje efektivní způsob komplexní analýzy lidského genomu, jenž vede ke zvýšení diagnostického záchytu a objasnění příčiny patologického fenotypu našich dětských pacientů.

Nabízíme (ceník č. 48/2016):

Vyšetření chromozómových aberací metodou array-CGH