Test otcovství a příbuzenských vztahů

Analýza DNA je dnes standardní metodou určování otcovství či jiných příbuzenských vztahů. DNA lze získat velmi snadno bez nutnosti odběru krve, vzorek buněk je odebírán z buněk tváře (tzv. bukálních buněk) uvnitř ústní dutiny. Vyizolovaná DNA je podrobena polymerázové řetězové reakci (PCR), při které jsou selektivně namnoženy předem stanovené specifické úseky – genetické markery. Varianty těchto markerů vytvářejí charakteristický genetický profil, který je jedinečný pro každého člověka a s výjimkou jednovaječných dvojčat je vyloučeno, aby se u dvou lidí shodoval.

Princip stanovení otcovství je založen na porovnání genetického profilu dítěte s genetickým profilem domnělého otce. Pokud jsou u dítěte nalezeny kombinace varianty markerů, kterou domnělý otec nemá, lze se 100% jistotou otcovství vyloučit. Pokud profily dítěte a domnělého rodiče vykazují shodu, lze otcovství potvrdit s jistotou až 99.99 %. Žádný dnes dostupný test nemůže určit biologické otcovství se 100% přesností (komplexní index otcovství). Jednoduše proto, že žádná laboratoř nemá databázi DNA všech lidí na planetě Zemi. Proto hodnota indexu otcovství nemůže být nikdy 100 %.

Kromě určování otcovství lze analýzou DNA potvrdit či vyvrátit i jiné příbuzenské vztahy. Většinou se porovnává pravděpodobnost jednoho vztahu oproti jinému, například zjišťování pokrevnosti sourozenců atd.

Laboratoř molekulární diagnostiky OLG garantuje spolehlivost výsledků a zajištění ochrany osobních údajů. V laboratoři molekulární diagnostiky OLG testy otcovství provádí zkušení a důvěryhodní odborníci s mnoholetou praxí v oblasti molekulární diagnostiky. Analýzy provádíme ve vlastní laboratoři, vzorky nikdy nikam neposíláme. Pro DNA analýzy používáme celosvětově uznávané kity, které jsou doporučeny pro identifikaci lidské DNA. Jsou analyzovány specifické úseky v DNA, které zahrnuje tzv. systém CODIS (Combined DNA Index Systém, standart FBI) a ESS (European Standart Set).

Je zaručena maximální diskrétnost v průběhu celého procesu analýzy. S osobními údaji ani s výsledky analýz nepřicházejí do styku jiné osoby. DNA ze vzorků ani výsledky určení otcovství nejsou archivovány a nejsou poskytnuty třetím osobám. DNA je použita výlučně na provedení analýzy určení otcovství.

Provádíme testování pouze se souhlasem testované osoby nebo jejího zákonného zástupce. Analyzujeme pouze námi odebrané vzorky, abychom zamezili odběrům bez vědomí testované osoby

Nikdy neprovádíme analýzy z plodové vody nebo volné fetální DNA z krve matky, aby se zamezilo rozhodování o pokračování těhotenství ovlivněné výsledkem testu.

Nabízíme (Ceník č. 47/2016–09.5)

Název Cena bez DPH 21% DPH Cena včetně DPH
Určení otcovství: otec + dítě 3 719,01 Kč 780,99 Kč 4 500,00 Kč
Určení otcovství: otec + dítě + matka 4 958,68 Kč 1 041,32 Kč 6 000,00 Kč
Určení otcovství: otec + 2 děti 4 958,68 Kč 1 041,32 Kč 6 000,00 Kč
Určení otcovství: otec + 2 děti + matka 6 115,70 Kč 1 284,30 Kč 7 400,00 Kč
Určení otcovství: otec + 3 děti 6 115,70 Kč 1 284,30 Kč 7 400,00 Kč
Určení příbuznosti: 2 osoby 4 545,45 Kč 954,55 Kč 5 500,00 Kč
Určení příbuznosti: 3 osoby 5 619,83 Kč 1 180,17 Kč 6 800,00 Kč