Cytogenetická analýza periferních lymfocytů

Vyšetření je vhodné pro osoby vystavené působení mutagenních faktorů prostředí (ionizující záření, práce s chemikáliemi, dlouhodobé užívání léčiv). Slouží k určení expozice genotoxickým faktorům pracovního a životního prostředí a tím umožňuje posoudit míru rizika pro exponované i neexponované skupiny i jednotlivce. Dovoluje zachytit většinu aberací vyvolaných mutageny.

Nabízíme (ceník č. 12/2014-09.5)

  • dle počtu hodnocených mitóz

Cena je osvobozena od DPH. V indikovaných případech je vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou.