Placené služby

Většinu našich výkonů plně hradí zdravotní pojišťovna. Výjimkou je specifická diagnostika neindikovaná lékařem. Tu je možné si uhradit.

  • Cytogenetická analýza periferních lymfocytů
  • Spinální muskulární atrofie
  • Stanovení karyotypu
  • Stanovení RH faktoru z volné fetální DNA
  • Test otcovství a příbuzenských vztahů
  • Určení pohlaví detekcí pohlaví determinujícího genu SRY
  • Vyšetření aneuploidií chromozomů 13, 18, 21, X a Y
  • Vyšetření celiakie
  • Vyšetření chromozómových aberací metodou array-CGH
  • Vyšetření mutací genu CFTR asociovaného s onemocněním cystická fibróza