Naše služby můžete vyhledat, pokud…

u vás nebo ve vaší rodině…

 • se vyskytlo dědičné onemocnění nebo vrozená vývojová vada
 • jeden či oba partneři, či jiný příbuzný trpí dědičným onemocněním nebo jiným
  chronickým – pravděpodobně dědičným – onemocněním
 • se narodilo dítě s psychickým, fyzickým nebo kombinovaným postižením
 • se vyskytly dva a více spontánních potratů
 • probíhá nebo je plánována léčba neplodnosti (více než 1 rok se nedaří
  otěhotnět)
 •  jeden nebo oba partneři byli vystaveni mutagenním vlivům (ionizační záření,
  chemikálie, drogy)
 • jeden nebo oba partneři byli léčeni pro maligní nádorové onemocnění nebo se
  nádorové onemocnění v rodině vyskytuje opakovaně nebo u mladých osob
 • se vyskytl nebo je plánován příbuzenský sňatek

jste těhotná žena…

 • ve věku nad 37- 38 let (nebo věk vašeho partnera je nad 45 let)
 • u které výsledky ultrazvukového či biochemického screeningu v I. a/ nebo II.
  trimestru jsou abnormální
 • která byla během gravidity vystaveny ionizačnímu záření, užívala léky s potenciálním
  mutagenním či teratogenním účinkem nebo prodělala akutní onemocnění
 • u které nebo v jejíž rodině se vyskytují stavy uvedené v předchozím odstavci

Vyšetření v případech těchto rizikových faktorů hradí pojišťovna. Je ale třeba získat doporučení od odesílajícího lékaře.

Nabízíme ale také některá vyšetření, které si můžete hradit sami.

Jak vypadá vyšetření?