Naše laboratoře

Rozcestník

OLG FN Brno má charakter diagnostického, výukového a výzkumného pracoviště, které poskytuje komplexní genetické poradenství a provádí specializovaná cytogenetická, molekulárně cytogenetická a molekulárně genetická vyšetření pro pacienty z oblasti jižní Moravy i dalších částí republiky.

Oddělení je jedním z největších pracovišť svého druhu v České republice. Má vysoce kvalifikovaný tým lékařů a specialistů a pacientům nabízí nejmodernější techniky genetického vyšetření. Pracoviště provádí prenatální i postnatální diagnostiku vrozených chromozomových aberací, vrozených vývojových vad a monogenně podmíněných onemocnění. Z onkologických onemocnění se zaměřuje především na molekulárně cytogenetická vyšetření pacientů s některými typy hematologických malignit a na molekulárně genetická vyšetření u dětských solidních tumorů.

OLG FN Brno je pracoviště s rozsáhlou pedagogickou, výzkumnou a zdravotnickou činností. Část školskou a výzkumnou reprezentuje spolupráce s Biologickým ústavem Lékařské fakulty Masarykovy university Brno, Katedrou ošetřovatelství a porodní asistence Masarykovy university Brno, Katedrou zdravotních laborantů Masarykovy university Brno a s Oddělením genetiky a molekulární biologie Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy university Brno.

OLG FN Brno získalo v roce 2006 Certifikát Akreditace MZ ČR k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru „Lékařská genetika“ (Rozhodnutí MZ ČR o udělení akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu Lékařská genetika ze dne 2.8.2006.

OLG FN Brno je vlastníkem certifikátu ISO 9001:2000 ze dne 28.4.2010, který je platný pro následující rozsah činností a služeb: provádění veškerých rutinních a speciálních cytogenetických, molekulárně cytogenetických a molekulárně genetických vyšetření, vývoj a zavádění progresivních metod lékařské genetiky, provádění konzultační činnosti, efektivní stanovení diagnózy genetických onemocnění, jejich prevence v rodinách a v populaci, poskytování pre- a postgraduálního vzdělávání v oboru spolu s výzkumem v oblasti klinické genetiky a laboratorních metod.

Laboratoře OLG FN Brno získaly v roce 2012 osvědčení o akreditaci dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189 „Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost“ vydané Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Předmět akreditace je vyšetření v oblasti molekulární genetiky a cytogenetiky cytogenetickými, molekulárně cytogenetickými a molekulárně biologickými metodami.