Odhalujeme tyto choroby

 • Achondroplázie
 • Analýza exprese onkologických markerů
 • BDNF (brain-derived neurotrophic factor)
 • Celiakie
 • Crohnova choroba
 • Cystická fibróza
 • Cytochrom P450
 • Deficience lipoproteinové lipázy
 • Deficit MCAD
 • Delece azospermatického faktoru (AZF)
 • Detekce aneuploidií chromozomů
 • Duchennova/Beckerova muskulární dystrofie
 • Fragilní X
 • Hemofilie A
 • Hereditární forma chronické pankreatitidy
 • Hereditární hemoragická teleangiektázie
 • Hluchota
 • Interleukin 28B
 • Katecholaminergní polymorfní ventrikulární tachykardie
 • Lerri-Weil dyschondrosteoza
 • Maligní hypertermie
 • Metylace promotoru genu MGMT
 • Mutační analýza genu p53
 • Myotonická dystrofie typu 1
 • Neinvazivní vyšetření plodu z volné fetální DNA v krvi matky
 • Neurofibromatóza typu 1
 • Neurofibromatóza typu 2
 • Nijmegen breakage syndrom
 • Retinoblastom
 • Rhabdoid predispoziční syndrom
 • Spinální muskulární atrofie
 • Syndrom dlouhého QT intervalu
 • Synoviální sarkom
 • Určení pohlaví